Κοινωνική ευθύνη

 
Στη ΒΙΟΜΑΝ αντιλαμβανόμαστε τον όρο Εταιρική κοινωνική ευθύνη ως ένα σύνολο ενεργειών που αποσκοπούν στην συμβολή αντιμετώπισης περιβαλλοντικών και κοινωνικών ζητημάτων, αλλά και στη βελτίωση των εντός της εταιρείας συνθηκών εργασίας.
   
Δήλωση εχεμύθειας - copyright © 2011 - All rights reserved - Website design by Cosmart -