Προϊόντα

 
 

Σταθερή επιδίωξη της εταιρείας ΒΙΟΜΑΝ ΑΜΜ ΑΒΕΕ είναι να παρέχει στους πελάτες της αξιόπιστα προϊόντα και υπηρεσίες, που καλύπτουν πλήρως ακόμα και τις εξειδικευμένες απαιτήσεις τους και είναι σύμμορφα με τις σχετικές νομικές και κανονοστικές απαιτήσεις.

Προκειμένου να καταφέρει τον παραπάνω κύριο στοχο της έχει αναπτύξει και εφαρμόζει σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ως προς ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 και παρέχει όλους τους απαραίτητους πόρους για τη λειτουργία του.

Βιομηχανικά ανυψωτικά

Βιομηχανικά ανυψωτικά

Η ΒΙΟΜΑΝ έχει τη δυνατότητα να μπορεί να καλύψει τις εξειδικευμένες ανάγκες των πελατών της, δίνοντας λύση σε οποιδήποτε προβλήμα μεταφοράς και ανύψωσης.
Περισσότερα
 
Συστήματα στάθμευσης

Συστήματα στάθμευσης

H ΒΙΟΜΑΝ αποτελεί την πλέον αξιόπιστη λύση σε θέματα σχεδιασμού και κατασκευής μηχανικών θέσεων στάθμευσης και βιομηχανικών ανυψωτικών, παρέχοντας ταυτόχρονα εξαιρετικής ποιότητας μηχανήματα και υψηλού επιπέδου υπηρεσίες.
Περισσότερα

Mηχανήματα ΑΜΕΑ

Πιστοποιημένα αναβατόρια για την εξυπηρέτηση ατόμων με κινητικές δυσκολίες. Κατάλληλα για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, για 2 ή περισσότερες στάσεις.

Περισσότερα
 
Συστήματα διαχείρισης απορριμμάτων

Συστήματα διαχείρισης απορριμμάτων

Βελτιώστε την υγιεινή και την εμφάνιση του περιβάλλοντος χώρου, αποθηκεύοντας προσωρινά τα απορρίμματα κάτω από το επίπεδο του εδάφους,μέχρι την αποκομιδή από την υπηρεσία καθαριότητας.
Περισσότερα
Παλετοφόρα - Περονοφόρα

Κατάλογος Logitrans (παλετοφόρα – περονοφόρα)

Η ΒΙΟΜΑΝ είναι αποκλειστικός αντιπρόσωπος της εταιρείας Logitrans Δανίας και διαθέτει παλετοφόρα και περονοφόρα όλων των τύπων.

Περισσότερα
 
Παλετοφόρα - Περονοφόρα

Κατάλογος Silverstone (παλετοφόρα – περονοφόρα, χειροκίνητα ανυψωτικά, λοιπός βιομηχανικός εξοπλισμός)

Η ΒΙΟΜΑΝ είναι αποκλειστικός αντιπρόσωπος της εταιρείας Silverstone Σουηδίας και διαθέτει παλετοφόρα και περονοφόρα όλων των τύπων, χειροκίνητα ανυψωτικά και λοιπά βιομηχανικά είδη.

Περισσότερα
Ρολά -  Μεταλλικές παλέτες

Ρολά - Μεταλλικές παλέτες

Πόρτες ρολό ελαφρού και βαρέως τύπου με πλούσιο επιπλέον εξοπλισμό και μεγάλη ποικιλία σε προφίλ. Στιβαρές και αξιόπιστες μεταλλικές παλέτες.

Περισσότερα