παλετοφόρα περονοφόρα
Βιομηχανικά ανυψωτικά Mηχανήματα ΑΜΕΑ Συστήματα στάθμευσης Συστήματα διαχείρισης απορριμμάτων Παλετοφόρα περονοφόρα Logitrans Βιομηχανικός εξοπλισμός Silverstone Ρολά - Μεταλλικές παλέτες

Παλετοφόρα - περονοφόρα

 
 
Η ΒΙΟΜΑΝ είναι αποκλειστικός αντιπρόσωπος της εταιρείας Logitrans Δανίας και
διαθέτει παλετοφόρα και περονοφόρα όλων των τύπων.
Επισκευτείτε τις σελίδες www.logitrans.com

Παλετοφόρα

Παλετοφόρο Panther

Παλετοφόρο BF

Ηλεκτρικό παλετοφόρο
Panther mini-maxi

Ανυψωτικό
παλετοφόρο HL-EHL

   
Οrder picker
SE5-SE5N
Παλετοφόρο με ζυγιστικό    

Περονοφόρα

Περονοφόρο LF-ELF Ηλεκτρικό περονοφόρο SELF Περονοφόρο με ανοικτά
σκέλη LFS-ELFS
Ηλεκτρικό περονοφόρο
με ανοικτά σκέλη SELFS

Επιπλέον εξοπλισμός

Μεταφορέας βαρελιών Ανατροπέας ρολών Αρπάγη ρολών Γερανάκι
Έλεγχος στάθμης Πιρούνια βαρελιού Πλατφόρμα Ανατροπέας βαρελιών
Τύποι πιρουνιών Πλευρικώς ανατρεπόμενα πιρούνια Βελόνι  

Ανοξείδωτα - αντιεκρηκτικά

Ανοξείδωτο παλετοφόρο
GL2500 RF
Ανοξείδωτο ανυψωτικό
παλετοφόρο HL-EHL RF
Ανοξείδωτο περονοφόρο
HS-EHS RF
Ανοξείδωτος ανατροπέας
κιβωτίων ELT RF
   
Παλετοφόρο αντιεκρηκτικού
τύπου EX
Ανοξείδωτο ηλεκτροκίνητο
παλετοφόρο panther maxi
   

Ειδικές κατασκευές

Επιστροφή στα παλετοφόρα - περονοφόρα
Δήλωση εχεμύθειας - copyright © 2011 - All rights reserved - Website design by Cosmart -