Γιατί BIOMAN ?
Ιστορική εξέλιξη Γιατί ΒΙΟΜΑΝ ? Πολιτική Ποιότητας Ανθρώπινο δυναμικό Συμμετοχές Ένωση Εταιρειών
Ανατολικής Αττικής

Ισολογισμοί - πρακτικά

 

Πρακτικό Γ.Σ. 30-6-2018

Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 2017

Πρακτικό Γ.Σ. 30-6-2017

Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 2016

Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 2015

Ισολογισμός 2014
Έκθεση διαχειρίσεως 2014
Πρακτικό διοικητικού συμβουλίου
Προσάρτημα ισολογισμού
Kωδικοποίηση καταστατικού της 30.06.2015
Πρακτικό της απο 30.06.2015 τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων
Πρακτικό διοικητικού συμβουλίου της από 30.06.2015 συνεδριάσεως του διοικητικού συμβουλίου
 

Ισολογισμός 2013
Έκθεση διαχειρίσεως 2013
Γενική συνέλευση
Προσάρτημα ισολογισμού
 

Ισολογισμός 2012
Γνωστοποίηση διεύθυνσης έδρας
Έκθεση διαχειρίσεως 2012
Πρακτικό διοικητικού συμβουλίου
Προσάρτημα ισολογισμού

Πρακτικό της από 30.06.2013 γενικής συνέλευσης των μετόχων

Δήλωση εχεμύθειας - copyright © 2011 - All rights reserved - Website design by Cosmart -